หัวข้อข่าว
        สวนพฤกษศาสตร์ระยองพบประชาชนเพื่อคนระยอง
รายละเอียด
       
วันที่ 4 เมษายน 2561 นางสาวมยุรี ภิญโญศักดิ์ นักจัดการพืชสวน สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ได้เข้าร่วมโครงการ “ส่วนราชการพบประชาชนเพื่อคนระยอง” เพื่อให้ส่วนราชการ โดยการดำเนินรายการเพื่อการประชาสัมพันธ์คุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ บึงสำนักใหญ่ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่สำคัญของภาคตะวันออก ซึ่งโครงการฯ จะออกอากาศทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ผ่านระบบ FM คลื่นความถี่ 91.75 MHz เวลา 09.30-10.00 น.(สวนพฤกษศาสตร์ระยองออกอากาศ 4 เม.ย 2561)


 
 
 
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved