หัวข้อข่าว
        สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.เยี่ยมชมและศึกษาดูงานพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ
รายละเอียด
       
วันที่ 5 เมษายน 2561 นางสาวมยุรี ภิญโญศักดิ์ นักจัดการพืชสวน พร้อมทั้งคณะทำงานวิชาการและประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ให้การต้อนรับ นางกนกพร รอดรุ่งเรือง (ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศน์ ปตท.) คณะสมาชิกพนักงานและเจ้าหน้าที่ จำนวน 51 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติ และรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ท้องถิ่นภาคตะวันออก
 
 
 
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved