หัวข้อข่าว
        เที่ยววิถีไทย เที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ระยอง
รายละเอียด
       
วันที่ 5 เมษายน 2561 นางสาวมยุรี ภิญโญศักดิ์ นักจัดการพืชสวนและประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ให้การต้อนรับคณะผู้ปฏิบัติงานฝ่ายผลิตและออกอากาศ สถานีวิทยุกองทัพบกช่อง 5 ในโอกาส เข้าบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “เที่ยววิถีไทย” ซึ่งเป็นรายการปกิณกะบันเทิงท่องเที่ยว ซึ่งออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.35 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว ในลักษณะการท่องเที่ยวที่ใกล้ชิดกับวิถีธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมของชุมชน

 
 
 
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved