ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
เที่ยววิถีไทย เที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 4/5/2018)
178
2
สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.เยี่ยมชมและศึกษาดูงานพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ (Last update 4/5/2018)
131
3
สวนพฤกษศาสตร์ระยองพบประชาชนเพื่อคนระยอง(Last update 4/4/2018)
100
4
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอา จังหวัดตราด ศึกษาพรรณพืช ฐานการเรียนรู้ต่างๆ(Last update 3/31/2018)
134
5
ศูนย์การเรียนสวนป่าวังจันทร์ เข้าเยี่ยมชม เรียนรู้ และศึกษา การอนุรักษ์ทรัพยากรพืช แหล่งเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ(Last update 3/31/2018)
30
6
ส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 3/31/2018)
22
7
อบต.หนองหัวช้าง จังหวัดบึงกาฬ ศึกษาดูงานแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน(Last update 3/31/2018)
23
8
"ค่ายยุวกวีศรีอยุธยา" โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ(Last update 3/31/2018)
17
9
โรงเรียนบ้านป่าเหมือดทัศนศึกษาเพื่อการเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกล(Last update 3/31/2018)
19
10
ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติจุฬาฯ ศึกษาธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์(Last update 3/31/2018)
16
11
แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน ด้านการอนุรักษ์พรรณไม้ท้องถิ่นและทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 3/31/2018)
17
12
โรงเรียนวัดสมอโพรงมาแล้ว เธอล่ะมารึยัง ???(Last update 3/31/2018)
16
13
กศน.ระยอง จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(Last update 3/31/2018)
15
14
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม(Last update 3/31/2018)
17
15
เพิ่มพูนความรู้จากประสบการณ์ตรง(Last update 3/31/2018)
21
16
เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน(Last update 3/31/2018)
16
17
ครูและลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามเดินทางไกลและศึกษาธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ(Last update 3/31/2018)
17
18
นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผอ.อ.ส.พ. เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 3/31/2018)
17
19
คณะครูและน้องๆเยาวชนจากโรงเทศบาลสุนทรภู่ เข้าศึกษาธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ(Last update 3/31/2018)
17
20
(Last update 3/30/2018)
14
21
(Last update 3/30/2018)
15
22
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร อินเตอร์ เยี่ยมชมและศึกษาธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ(Last update 3/30/2018)
18
23
คณะครูและลูกเสือเนตรนารี จากโรงเรียนห้วยยางศึกษา เข้าทำกิจกรรมค่ายลูกเสือ และเรียนรู้ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ(Last update 3/30/2018)
17
24
รายการผู็หญิงถึงผู็หยฺง ถ่ายทำรายการเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 3/30/2018)
16
25
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เข้าศึกษาธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ ในรูปแบบของฐานกิจกรรม(Last update 3/30/2018)
19
26
อบต.ถ้ำเจริญ เยี่ยมชมการดำเนินงานและชมธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ(Last update 3/30/2018)
17
27
แพลนเน็ตสคูบ้า แอนด์ไวล์ ทำกิจกรรมเรียนรู้แบบผจญภัย ณ สวนพฤกษสาสตร์ระยอง(Last update 3/30/2018)
16
28
น้องๆ ร่วมฤดี วิเทศศึกษา ข้าเรียนรู้ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำและนั่งเรือชมธรรมชาติ(Last update 3/30/2018)
17
29
นศ.ม.มหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 3/30/2018)
14
30
โรงเรียนชุมนุมสูง ศึกษาระบบนิเวศน์วิทยา พื้นที่ชุ่มน้ำ ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 3/30/2018)
17
31
แฮโร่ อินเตอร์ เนชั่นแนลสคูล ศึกษาธรรมชาติ ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 3/30/2018)
17
32
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง และหน่วยงานเครือข่าย ร่วมจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2561(Last update 3/30/2018)
18
33
โรงเรียนสิงห์บุรี เข้าเรียนรู้ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 3/30/2018)
15
34
กศน.อ.แกลง จัดกิจกรรม “โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ” ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 3/30/2018)
15
35
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ ในงาน “คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่”(Last update 3/30/2018)
17
36
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการ "เปิดบ้านเพรักษ์ 2561"(Last update 3/30/2018)
17
37
สวนพฤกษสาสตร์ระยอง จัดประชุมเตรียมการวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2561 (Last update 3/30/2018)
16
38
Shrewsbury International School เข้าเยี่ยมชมและศึกษาธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ(Last update 3/30/2018)
18
39
ธกส.บุรีรัมย์ ชมธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ(Last update 12/16/2017)
138
40
CBM Group เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 12/16/2017)
151
41
โรงเรียนพรตพิทยพยัต เข้าศึกษาธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า(Last update 12/13/2017)
174
42
RMA CAMBODIA แรลลี่ ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 12/10/2017)
132
43
คณะครูและลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ จัดค่ายลูกเสือ ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 12/10/2017)
239
44
สวนพฤกษศาสตร์ระยองต้อนรับคณะครูพร้อมด้วยนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสมานมิตร(Last update 12/4/2017)
51
45
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จัดประชุมประชาคม เพื่อการพัฒนาพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง เพื่อชุมชน ประจำปี 2561(Last update 12/1/2017)
49
46
(Last update 12/1/2017)
36
47
คณะข้าราชการครูเกษียณชลบุรี ท่องเที่ยวพื้นที่ชุ่มน้ำ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 11/20/2017)
58
48
คณะการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานระบบนิเวศและเที่ยวชมธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ(Last update 10/16/2017)
77
49
เยาวชนYouth Camp เรียนรู้สังคมพืชท้องถิ่นและธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ (Last update 10/9/2017)
74
50
ท่านสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 10/9/2017)
81
51
กลุ่มโรงเรียนบ้านดุง 2 (สพป.อุดรเขต 3) เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ฯ ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 10/6/2017)
61
52
สวนพฤกษศาสตร์ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับเสด็จฯพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ(Last update 10/3/2017)
51
53
โครงการ "โรไปฮิ" ชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้วิถีชุมชน ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 10/2/2017)
56
54
บริษัท EDA International Ltd,. เข้าเยี่ยมชมสวนฯและร่วมกันปลูกต้นไม้(Last update 10/2/2017)
117
55
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลชากพง จำนวน 30 คน(Last update 9/4/2015)
432
56
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดวังหว้า ต.วังหว้า อ.แกลง จังหวัดระยอง(Last update 9/4/2015)
355
57
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้การต้อนรับพนักงานบริษัท TNT Express World Wide จำนวน 135 คน ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ระยองและทำกิจกรรมปลูกต้นไม้(Last update 9/4/2015)
326
58
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้การอนุเคราะห์สถานที่ใช้ในการดำเนินงานการจัดกิจกรรม (โครงการจากถนนสู่สนาม)(Last update 9/4/2015)
325
59
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาพืชสวน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 15 คน ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมพื้นสวนฯ(Last update 9/4/2015)
322
60
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้การอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 6 คน(Last update 9/2/2015)
319
61
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์เข้าร่วมงาน “สืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3” ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง(Last update 9/2/2015)
316
62
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมจัดสถานที่ประดับตกแต่ง “งานสืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชามอาเซียน” ครั้งที่ 3 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สุนทรภู่(Last update 9/2/2015)
299
63
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้การต้อนรับคณะครูและลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนวัดคลองชากพงเข้าศึกษาฐานการเรียนรู้และเดินทางไกล(Last update 9/2/2015)
309
64
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ในโอกาสที่เข้าใช้สถานที่จัดค่ายพักแรม(Last update 9/2/2015)
371
     
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved