หัวข้อข่าว
        คณะผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมสวนฯ
รายละเอียด
       
ในวันที่ 24 ก.ค. 2556 คณะผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุข นำโดยท่าน นพ.นพดล เกษจรัล พร้อมคณะ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมโรงเรือนจัดแสดงพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ โดยมีเจ้าหน้าที่สวนฯ ให้การต้อนรับ

 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved