หัวข้อข่าว
        โครงการประชาอาสาปลูกค้อ ปลูกป่า ร่วมเป็น ๑ ใน ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี
รายละเอียด
       
ในวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2556 สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ ได้จัดโครงการประชาอาสาปลูกค้อ ปลูกป่า ร่วมเป็น ๑ ใน ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี ณ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า และ หมู่บ้านน้ำจวง โดยมี ส.ว. ประสาน มฤคพิทักษ์ และนายพันธุ์พนา ศิระวงศ์ นายอำเภอ ชาติตระการ เป็นประธานในพิธีเปิด ตามลำดับทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 600 คน ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวนทั้งสิ้น 10,069 ต้น 20 ชนิด ได้แก่ คอแลน ค้อ จวง ตะเคียนทอง มังคุดป่า ก่อเดือย ก่อข้าว จำปีป่า พิลังกาสา ยางปาย ต๋าว ชมพู่ป่า เปล้า ตีนเป็ดเขา หว้าป่า เสี้ยว กระโดน มะขามป้อม หว้าเหลือง และ หวาย หมู่บ้านละ 2,000 ต้น ในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านร่มเกล้าบ้านชำนาญจุ้ย บ้านหมั่นแสวง บ้านสงบสุข และบ้านน้ำจวง

 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved