หัวข้อข่าว
        “เกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว” ประจำปี 2556
รายละเอียด
       
ในวันที่ 9–18 สิงหาคม 2556 สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ ในงาน “เกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว” ประจำปี 2556 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดย นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต และการประชาสัมพันธ์เป็นการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ซื้อ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved