หัวข้อข่าว
        โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “หลักสูตร การถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์และธรรมชาติวิทยา” ประจำปี 2556
รายละเอียด
       
ในวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556 สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “หลักสูตร การถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์และธรรมชาติวิทยา” ประจำปี 2556 จำนวน 41 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมทักษะการถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์และธรรมชาติวิทยาแก่ผู้เข้าอบรม เผยแพร่ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ ผ่านกิจกรรมถ่ายภาพ และที่สำคัญ เพื่อเป็นการเผยแพร่ ถ่ายทอดอัตลักษณ์ รวมไปถึงเป็นการประชาสัมพันธ์สวนฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved