หัวข้อข่าว
        สำรวจพื้นที่ถ่ายทำรายการ Navigator
รายละเอียด
       
ในวันที่ 6 กันยายน 2556 ทีมงานรายการ Navigator ขึ้นมาสำรวจพื้นที่เพื่อทำรายการ โดยมีคุณตั้น พิเชษฐ์ไชย ผลดี ถ่ายภาพบรรยากาศของสวนฯ

 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved