หัวข้อข่าว
        เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายจุดตรวจ ณ จุดตรวจบ้านชำนาญจุ้ย(สามแยกสุรพล)
รายละเอียด
       
ในวันที่ 7 ก.ย. 2556 ที่ผ่านมา หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายจุดตรวจ ณ จุดตรวจบ้านชำนาญจุ้ย(สามแยกสุรพล) หมู่ที่ 9 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นจุดตรวจพร้อมบริการประชาชน เพื่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่แนวชายแดน

 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved