หัวข้อข่าว
        ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมสถานที่ ในการรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดพระบรมราชานุเสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
รายละเอียด
       
ในวันที่ 14-16 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ ได้รับภารกิจจากผู้ว่าราชการ จ. พิษณุโลก ในการดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมสถานที่ ในการรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดพระบรมราชานุเสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ในวันที่ 16 ก.ย. 2556 ณ ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved