หัวข้อข่าว
        คณะอาจารย์และนิสิตภาควิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทัศนศึกษานอกห้องเรียน
รายละเอียด
       
ในวันที่ 14-17 ตุลาคม 2556 คณะอาจารย์และนิสิตภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายวิชาชีววิทยากล้วยไม้ ได้มาฝึกทักษะภาคสนาม ณ สวนพฤกษศาสตร์ บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ เพื่อศึกษาพฤติกรรมกล้วยไม้ นิเวศวิทยา สังเกตแมลงผสมเกสร ในโรงเรือนจัดแสดงกล้วยไม้ ซึ่งรวบรวมไว้กว่า 300 ชนิด

 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved