กระทุ่มนา : Mitragyna diversifolia (Wall. ex G. Don) Havil : BGO Plant Database-ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

  แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลพันธุ์ไม้หนังสือ

  • Mitragyna diversifolia (Wall. ex G. Don) Havil#1
  • Mitragyna diversifolia (Wall. ex G. Don) Havil#2
 • ชื่อ กระทุ่มนา
  ชื่อวิยาศาสตร์ Mitragyna diversifolia (Wall. ex G. Don) Havil
  ชื่อวงศ์ RUBIACEAE
  ชื่อเรียกอื่น ท่อมนา กาตูม ตุ้มแซะ ตุ้มน้อย ตุ้มน้ำ ถ่มพาย ท่อมขี้หมู โทมน้อย
  ลักษณะ ไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 8-15 ม. ทรงพุ่มกลม แตกกิ่งต่ำ ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปไข่หรือรูปรีเกือบกลม กว้าง 3-7 ซม. ยาว 5-12 ซม. โคนและปลาย มน ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว 0.6-1.3 ซม. หูใบรูปไข่กลับ ดอก สีเหลืองนวล เป็นช่อกระจุกกลม ขนาด 2 ซม. มีกาบรองช่อดอก 1 คู่ ดอกขนาดเล็กไม่มีก้านดอก มีกลิ่นหอม กลีบรองดอกรูปถ้วย กลีบดอกโคนเชื่อมกัน เป็นหลอดปลายแยก 5 แฉก เกสรผู้ 5 อัน ผล ขนาดเล็ก ผิวแข็งอัดรวมกันเป็นก้อนกลม ผลแห้งแตก เมล็ดมีปีก
  การกระจายพันธุ์ จากตอนใต้ของจีนถึงมาเลเซีย พบขึ้นในป่าเบญจพรรณชื้นที่ค่อนข้างโปร่งใกล้น้ำ และตามทุ่งนาทั่วไป ออกดอกเดือนสิงหาคม-กันยายน
  ประโยชน์ ใบมีแอลคาลอยด์หลายชนิด ช่วยลดความดันโลหิตและออกฤทธิ์กดต่อประสาทและกล้ามเนื้อในสัตว์ทดลอง
  แหล่งข้อมูล หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

comments/questions

Your E-mail: 
Your Name: