เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กระทุ่มนา

Mitragyna diversifolia (Wall. ex G. Don) Havil
ท่อมนา กาตูม ตุ้มแซะ ตุ้มน้อย ตุ้มน้ำ ถ่มพาย ท่อมขี้หมู โทมน้อย
RUBIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 8-15 ม. ทรงพุ่มกลม แตกกิ่งต่ำ ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปไข่หรือรูปรีเกือบกลม กว้าง 3-7 ซม. ยาว 5-12 ซม. โคนและปลาย มน ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว 0.6-1.3 ซม. หูใบรูปไข่กลับ ดอก สีเหลืองนวล เป็นช่อกระจุกกลม ขนาด 2 ซม. มีกาบรองช่อดอก 1 คู่ ดอกขนาดเล็กไม่มีก้านดอก มีกลิ่นหอม กลีบรองดอกรูปถ้วย กลีบดอกโคนเชื่อมกัน เป็นหลอดปลายแยก 5 แฉก เกสรผู้ 5 อัน ผล ขนาดเล็ก ผิวแข็งอัดรวมกันเป็นก้อนกลม ผลแห้งแตก เมล็ดมีปีก
จากตอนใต้ของจีนถึงมาเลเซีย พบขึ้นในป่าเบญจพรรณชื้นที่ค่อนข้างโปร่งใกล้น้ำ และตามทุ่งนาทั่วไป ออกดอกเดือนสิงหาคม-กันยายน
ใบมีแอลคาลอยด์หลายชนิด ช่วยลดความดันโลหิตและออกฤทธิ์กดต่อประสาทและกล้ามเนื้อในสัตว์ทดลอง

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

1165 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: