แสดงรายการ จากดัชนี "ข"   พบทั้งสิ้น 62 รายการ

NO. Local Name Sci-Name Family
1 ขจร Telosma cordata (Burm. f.) Merr. APOCYNACEAE
2 ขนุนดิน Balanophora fungosa J.R.&G.Forst . BALANOPHORACEAE
3 ขนุนป่า Artocarpus lacucha Roxb. MORACEAE
4 ขมิ้น Curcuma longa L. ZINGIBERACEAE
5 ขมิ้นขาว Curcuma mangga Valeton & Zijp ZINGIBERACEAE
6 ขมิ้นขาวป่า Curcuma amada Roxb. ZINGIBERACEAE
7 ขมิ้นต้น Mahonia siamensis Takeda BERBERIDACEAE
8 ขมิ้นป่า Curcuma viridiflora Roxb. ZINGIBERACEAE
9 ขมิ้นม่วง Curcuma caesia Roxb. ZINGIBERACEAE
10 ขมิ้นอ้อย Curcuma zedoaria (Bergius) Roscoe ZINGIBERACEAE
11 ขลู่ Pluchea indica (L.) Less. ASTERACEAE (COMPOSITAE)
12 ขอซิง Luisia curtisii Seidenf. ORCHIDACEAE
13 ข่อย Streblus asper Lour. MORACEAE
14 ข่อยหยักซ้อน Rinorea macrophylla (Decne.) Kuntze VIOLACEAE
15 ขะเจ๊าน้ำ Millettia kangensis Craib FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
16 ขะย่อมหลวง Rauvolfis cambodiana Pierre ex Pitard APOCYNACEAE
17 ขะย่อมใหญ่ Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
18 ขันทองพยาบาท Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill. EUPHORBIACEAE
19 ข่า Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
20 ข่า Alpinia galanga L. ZINGIBERACEAE
21 ข่าคม Alpinia malaccensis (Burm.f.) Roscoe ZINGIBERACEAE
22 ขาง Synotis cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) C.Jeffrey & Y.L.Chen ASTERACEAE
23 ขางครั่ง Dumberia bella Prain FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
24 ขางเลื้อยตัวผู้ ก Tephrosia siamensis Drumm. FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
25 ขางหัวหมู Miliusa velutina (Dunal)Hook.f. & Thoms. ANNONACEAE
26 ขางหางเล็ก Vernonia parishii Hook.f. ASTERACEAE (COMPOSITAE)
27 ขางอำไพ Phyllanthus virgatus G.Forst. EUPHORBIACEAE
28 ข่าเจ้าคุณวินิจ Globba winitii C.H.Wright ZINGIBERACEAE
29 ข่าตาแดง Alpinia siamensis K. Schum. ZINGIBERACEAE
30 ข่าน้ำ Alpinia nigra (Gaertn.) B.L. Burtt ZINGIBERACEAE
31 ข่าน้ำ Alpinia nigra (Gaerth.) Burtt ZINGIBERACEAE
32 ข่าป่า Alpinia macrostaminodia Chaveer. & Sudmoon ZINGIBERACEAE
33 ขาเปี๋ยดิน Premna herbacea Roxb. LAMIACEAE
34 ขาเปี๋ยนุ่ม Premna nana Coll. & Hemsl. LAMIACEAE
35 ข่าไฟ Hedychium coccineum Buch. - Ham. Ex Sm. ZINGIBERACEAE
36 ขามคัวะ Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham.ex Roxb. STERCULIACEAE
37 ขามคัวะ Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. STERCULIACEAE
38 ข่าลิง Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE
39 ขาวดง Tropidia angulosa (Lindl.) Blume ORCHIDACEAE
40 ข้าวตอกปราจีน Dendrobium oligophyllum Gagnep. ORCHIDACEAE
41 ขาวปั้น Scabiosa siamensis Craib DIPSACACEAE
42 ขาวละมุน Carlemannia tetragona Hook.f. CAPRIFOLIACEAE
43 ขาวละออ Goodyera procera (Ker-Gawl.) Hook. ORCHIDACEAE
44 ข้าวสาร Raphistemma pulchellum (Roxb.) Wall. ASCLEPIADACEAE
45 ข้าวสารค่าง Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. CARDIOPTERIDACEAE
46 ข้าวสารป่า Pavetta tomentosa Roxb. ex Smith RUBIACEAE
47 ข้าวหลามดง Goniothalamus laoticus (Finet & Gagnep.) Ban ANNONACEAE
48 ข้าวเหนียวลิง Dendrobium venustum Teijsm. & Binn. ORCHIDACEAE
49 ข้าหลวงหลังลาย Asplenium nidus L. ASPLENIACEAE
50 ขิงกระต่าย Zingiber junceum Gagnep. ZINGIBERACEAE
51 ขิงขาว Zingiber niveum Mood & Theilade ZINGIBERACEAE
52 ขิงดา Zingiber kerrii Craib ZINGIBERACEAE
53 ขิงนกข่อ Elettariopsis biphylla S.Saensouk & P.Seansouk ZINGIBERACEAE
54 ขิงแมงดา Zingiber citriodorum Theilade & Mood ZINGIBERACEAE
55 ขิงลาร์เซน Zingiber larsenii I. Theilade ZINGIBERACEAE
56 ขี้ตุ่น Helicteres angustifolia L. STERCULIACEAE
57 ขี้หนอนเถา Cajanus scarabaeoides(L.)Thouars var. scarabaeoides FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
58 ขี้เหล็ก Cassia siamea Lamk. CAESALPINIACEAE
59 ขี้เหล็ก Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby FABACEAE
60 ขี้เหล็กอเมริกัน Senna spectabilis (DC.) Irwin & Barneby FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
61 ขี้อ้น Helicteres lanata (Teysm. & Binn.) Kurz STERCULIACEAE
62 ขี้อ้าย Terminalia nigrovenulosa Pierre ex Laness COMBRETACEAE