แสดงรายการ จากดัชนี "จ"   พบทั้งสิ้น 40 รายการ

NO. Local Name Sci-Name Family
1 จงกลนี Nymphaea sp. NYMPHAEACEAE
2 จมูกปลาหลด Oxystelma esculentum (L.) R.Br. ASCLEPIADACEAE
3 จอก Pistia stratiotes L. ARACEAE
4 จอกบ่วาย Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE
5 จอกหูหนู Salvinia cucullata Roxb.ex Bory SALVINIACEAE
6 จักศิลา Premna serrata H.R.Fletcher LAMIACEAE (LABIATAE)
7 จักหัน Orophea polycarpa A.DC. ANNONACEAE
8 จันเขา Diospyros dasyphylla Kurz EBENACEAE
9 จันทน์เทศ Myristica fragrans Houtt. MYRISTICACEAE
10 จันทน์ผา Dracaena loureiri Gagnep. AGAVACEAE
11 จันทร์ทอง Fraxinus floribunda Wall. OLEACEAE
12 จันทร์ทองเทศ Fraxinus griffi thii C.B. Clarke OLEACEAE
13 จันอิน Diospyros decandra Lour. EBENACEAE
14 จามจุรี Samanea saman (Jacq.) Merr. FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
15 จ๊าฮ่อม Peristrophe lanceolaria (Roxb.)Nees ACANTHACEAE
16 จ๊าฮ่อมเชียงดาว Strobilanthes chiangdaoensis Terao ACANTHACEAE
17 จ้ำ Ardisia attenuata Wall. PRIMULACEAE
18 จำคอนลิ้นขาว Trichoglottis bipunctata (Par. & Rchb.f.) Tang &Wang ORCHIDACEAE
19 จำแจ้ Ardisia villosa Roxb. MYRSINACEAE
20 จำปา Michelia champaca L. MAGNOLIACEAE
21 จำปาดิน Odontochilus poilanei (Gagnep.) Ormerod ORCHIDACEAE
22 จำปี Magnolia x alba (DC.) Figlar MAGNOLIACEAE
23 จำปีแขก Magnolia figo (Lour) DC. MAGNOLIACEAE
24 จำปีป่า Paramichelia baillonii (Pierre) Hu MAGNOLIACEAE
25 จำปีป่า Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
26 จำปีสิรินธร Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin MAGNOLIACEAE
27 จำปีหลวง จำปีรัชนี Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
28 จำปูน Anaxagorea javanica Blume ANNONACEAE
29 จิกน้ำ Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. BARRINGTONIACEAE
30 จิงจ้อ Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy CONVOLVULACEAE
31 จิงจ้อดอย Merremia kingii (Prain) Kerr CONVOLVULACEAE
32 จิงจ้อแดง Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
33 จิงจ้อน้อย Thunbergia similis Craib ACORACEAE
34 จิงจ้อผีเสื้อ Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
35 จิงจ้อเหลี่ยม Operculina turpethum (L.)S. Manso CONVOLVULACEAE
36 จิงจ้อเหลือง Merremia vitifolia Haller f. CONVOLVULACEAE
37 จุกพราหมณ์ Acriopsis indica Wight ORCHIDACEAE
38 จุฑามาศ Stahlianthus campanulatus Kuntze ZINGIBERACEAE
39 จุหลัน Cymbidium ensifolium (L.) Sw. ORCHIDACEAE
40 จุฬารัตน์ Cymbidium cyperifolium Wall. ex Lindl. subsp. Indochinense Du Puy & P. J. Cribb ORCHIDACEAE