แสดงรายการ จากดัชนี "ช"   พบทั้งสิ้น 47 รายการ

NO. Local Name Sci-Name Family
1 ชงโค Bauhinia purpurea Linn. CAESALPINIACEAE
2 ชงโคดอกเหลือง Bauhinia tomentosa Linn. CAESALPINIACEAE
3 ชงโคดำ Bauhinia pottsii var.mollissima (Wall.ex Prain.) K & S.S.Larsen CAESALPINIACEAE
4 ชมพูเชียงดาว Pedicularis siamensis Tsoong SCROPHULARIACEAE
5 ชมพู่น้ำ Syzygium siamense (Craib ) Chantar. & J. Parn. MYRTACEAE
6 ชมพู่น้ำดอกไม้ Syzygium jambos (L.) Alston MYRTACEAE
7 ชมพู่ป่า Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C. Nair MYRTACEAE
8 ชมพูพันธ์ทิพย์ Tabebuia rosea (Bertol.) DC. BIGNONIACEAE
9 ชมพูพาน Wightia speciosissima(D.Don) Merr. SCROPHULARIACEAE
10 ชมพูพิมพ์ใจ Luculia gratissima Sw. RUBIACEAE
11 ชมพู่ม่าเหมี่ยว Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry MYRTACEAE
12 ชมภูพูคา Bretschneidera sinensis Hemsl. BRETSCHNEIDERACEAE
13 ชวนชม Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. APOCYNACEAE
14 ช่อครามน้ำ Pontederia cordata L. PONTEDERIACEAE
15 ช้องนางคลี่ Lycopodium squarrosum Forst. LYCOPODIACEAE
16 ช่อมรกต Curcuma harmandii Gagnep. ZINGIBERACEAE
17 ชะคราม Suaeda maritima (L.) Dumort. CHENOPODIACEAE
18 ชะเนียง Archidendron jiringa FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
19 ชะพลู Piper sarmentosum Roxb. PIPERACEAE
20 ชะมดเหลือง Abelmoschus angulosus Wall. ex Wight & Arn. MALVACEAE
21 ชะมวง Garcinia cowa Roxb. ex DC. CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
22 ชะอม Acacia pennata (L.) Willd. ssp. insuavis (Lace) I.C. Nielsen FABACEAE
23 ชะเอมไทย Myriopteron extensum Schum. PERIPLOCACEAE
24 ชา Camellia sinensis Ktze. var. assamica Kitamura THEACEAE
25 ช้างกระ Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ORCHIDACEAE
26 ช้างงาเดียว Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE
27 ช้างดำ Pomatocalpa spicata Breda ORCHIDACEAE
28 ช้างน้าว Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
29 ช้างเผือก Xanthophyllum flavescens Roxb. POLYGALACEAE
30 ช้างสารภี Acampe rigida (Buch.-Ham. ex Sm.) P. F. Hunt ORCHIDACEAE
31 ช้างฮ้อมคอ Gastrochilus obliquus (Lindl.) Kuntze ORCHIDACEAE
32 ชาน้ำมัน Camellia oleifera Abel THEACEAE
33 ช้าแป้น Callicarpa arborea Roxb. VERBENACEAE
34 ช้าพลู Piper sarmentosum Roxb. ex Hunter PIPERACEAE
35 ชายผ้าสีดา Platycerium holtumii Jench. & Hennipm. POLYPODIACEAE
36 ช้าสาน Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
37 ช้าส้าน Saurauia napaulesis DC. ACTINIDIACEAE
38 ช้าส้านน้ำ Rhynchotechum obovatum (Griff.)B.L. Burtt GESNERIACEAE
39 ชาหอม Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE
40 ชำมะนาด Vallaris glabra Ktze. APOCYNACEAE
41 ชำมะเลียง Lepisanthes fruticosa (Roxb.)Leenh. SAPINDACEAE
42 ชิ้งขาว Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
43 ชิงชัน Dalbergia oliveri Gamble FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
44 ชิงชี่ Capparis micracantha DC. CAPPARACEAE
45 ชิงชี่ใบแหลม Capparis acutifolia Sw. CAPPARACEAE
46 ชุมเห็ด Cassia occidentalis Linn. CAESALPINIACEAE
47 ชุมเห็ดเทศ Senna alata (L.) Roxb. FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)