แสดงรายการ จากดัชนี "ด"   พบทั้งสิ้น 32 รายการ

NO. Local Name Sci-Name Family
1 ดอกเข้าพรรษา Smithatris supraneanae W.J.Kress & K.Larsen ZINGIBERACEAE
2 ดอกคำใต้ Acacia farnesiana (L.) Willd FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
3 ดอกดิน Curcuma candida (Wall.) Techapr. & Škorničk. ZINGIBERACEAE
4 ดอกดิน Zingiber thorelii Gagnep. ZINGIBERACEAE
5 ดอกดินแดง Aeginetia indica Linn. OROBANCHACEAE
6 ดอกดินแดง Aeginetia indica Roxb. OROBANCHACEAE
7 ดอกใต้ต้น Sauropus poomae Welzen & Chayamarit PHYLLANTHACEAE
8 ดอกนางนวล Habenaria acuifera Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE
9 ดอกบัวผุด Sapria himalayana Griff. RAFFLESIACEAE
10 ดอกไม้ไหว Lysimachia lancifolia Craib LYSIMACHIA LANCIFOLIA CRAIB
11 ดอกหรีด Gentiana hesseliana Hoss. var. lakshnakarae (Kerr)Toyokuni GENTIANACEAE
12 ดอกหรีดเขา Gentiana crassa kurz GENTIANACEAE
13 ดอกหรีดดอย Gentiana napulifera Franch. GENTIANACEAE
14 ดอกหรีดโทน Gentiana hesseliana Hoss GENTIANACEAE
15 ดองดึง Gloriosa superba L. LILIACEAE
16 ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ Mussaenda philippica 'Queen Sirikit' RUBIACEAE
17 ดับพิษ Cassia hirsuta Linn. CAESALPINIACEAE
18 ดับยาง Solonum erianthum D.Don SOLANACEAE
19 ดาวกระจาย Cosmos bipinnatus Cav. ASTERACEAE
20 ดาวกระจายน้อย Pentanema indicum (L.)Ling ASTERACEAE (COMPOSITAE)
21 ดาวราย Craibiodendron stellatum W.W. Smith ERICACEAE
22 ดาวลดา Hoya engleriana Hosseus ASCLEPIADACEAE
23 ดาหลา Nicolaia elatior Horan. ZINGIBERACEAE
24 ดาหลา Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith ZINGIBERACEAE
25 ดาหลาขาว Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith ZINGIBERACEAE
26 ดีปลี Piper retrofractum Vahl PIPERACEAE
27 ดีปลีน้ำ Potamogeton nodosus Poir. POTAMOGETONACEAE
28 ดีหมี Cleidion speciflorum Merr. EUPHORBIACEAE
29 ดีหมี Cleidion brevipetiolatum Pax & K.Hoffm. EUPHORBIACEAE
30 ดุสิตา Utricularia delphinioides Thor. ex Pell. LENTIBULARIACEAE
31 ดูกไก่ย่าน Hedyotis capitellata Wall. ex G.Don RUBIACEAE
32 ดู่ช้างย้อย Ulmus lancifolia Roxb. ULMACEAE