แสดงรายการ จากดัชนี "ต"   พบทั้งสิ้น 73 รายการ

NO. Local Name Sci-Name Family
1 ตรียัมปวาย Trichotosia pulvinata (Lindl.) Krzl. ORCHIDACEAE
2 ตองแข็ง Talauma hodgsonii Hook.f. & Thoms. MAGNOLIACEAE
3 ตองแข็ง, มณฑาดอย Magnolia hodgsonii (Hook.f. & Thomson) H.Keng MAGNOLIACEAE
4 ตองงุม Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
5 ตองเต๊า Mallotus barbatus Müll. Arg. EUPHORBIACEAE
6 ตองแตก Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
7 ตองเปาะ Mallotus decipiens Müll. Arg. EUPHORBIACEAE
8 ตองผ้า Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J. Sm. EUPHORBIACEAE
9 ต้อยติ่ง Ruellia tuberosa linn. ACANTHACEAE
10 ตะโกนา Diospyros rhodcalyx Kurz EBENACEAE
11 ตะขบควาย Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. FLACOURTIACEAE
12 ตะขบป่า Flacourtia indica (Burm. f.) Merr. FLACOURTIACEAE
13 ตะขบฝรั่ง Muntingia calabura L. TILIACEAE
14 ตะขาบสองตะพัก Eria bipunctata Lindl. ORCHIDACEAE
15 ตะขาบหิน Muehlenbeckia platyclada(F.v.Muell.)Meissen. POLYGONACEAE
16 ตะคร้อ Schleichera oleosa (Lour.)Oken SAPINDACEAE
17 ตะคร้ำ Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
18 ตะเคียนทอง Hopea odorata Roxb. DIPTEROCARPACEAE
19 ตะเคียนหนู Anogeissus acuminata Will. var. Lanceolata Clarke COMBRETACEAE
20 ตะเคียนหิน Hopea ferrea Laness. DIPTEROCARPACEAE
21 ตะบูนขาว Xylocarpus granatum Koenig MELIACEAE
22 ตะแบกนา Lagerstroemia floribunda Jack LYTHRACEAE
23 ตะแบกเลือด Terminalia corticosa Pierre ex Laness. COMBRETACEAE
24 ตะลิงปลิง Averrhoa bilimbi Linn. AVERRHOACEAE
25 ตะลิงปลิง Averrhoa bilimbi L. OXALIDACEAE
26 ตะลุมพุก Catunaregam uliginosa (Poir.) Tirveng. RUBIACEAE
27 ตับเต่าต้น Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don EBENACEAE
28 ตับเต่าต้น Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don EBENACEAE
29 ตับเต่านา Hydrocharis morsus-ranae L. HYDROCHARITACEAE
30 ต่างไก่ป่า Polygala arillata Buch.-Ham. Ex D. Don POLYGALACEAE
31 ต่างไก่ป่า Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
32 ต้างเขา Heteropanax fragrans (Roxb. ex DC.) Seem. ARALIACEAE
33 ต้างไม้พันงู Hoya multiflora Blume ASCLEPIADACEAE
34 ต้างหนูผี Hoya parvifolia Wight ASCLEPIADACEAE
35 ต้างหลวง Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
36 ต่างหูขาว Duhaldea nervosa (Wall. ex DC.)A. Anderb. ASTERACEAE (COMPOSITAE)
37 ต้างใหญ่ Hoya pachyclada Kerr ASCLEPIADACEAE
38 ตานขโมย Apostasia nuda R.Br. ORCHIDACEAE
39 ตานตะขาบ Podochilus lucescens Blume ORCHIDACEAE
40 ตานตะขาบ Microsaccus griffithii (Parish ex Rchb.f.) Seidenf. ORCHIDACEAE
41 ตานทราย Waltheria indica L. STERCULIACEAE
42 ตานฟัก Crotalaria ferruginea Graham ex Benth. FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
43 ตาล Borassus flabellifer L. ARECACEAE (PALMAE)
44 ตาลปัตรฤาษี Limnocharis flava (L.) Buchenau LIMNOCHARITACEAE
45 ตาเหิน Hedychium villosum Wall. ZINGIBERACEAE
46 ตาเหิน Hedychium ellipticum Hamm ex Sm. ZINGIBERACEAE
47 ตาเหิน Hedychium spicatum Ham. ex Sm. ZINGIBERACEAE
48 ตาเหินหลวง Hedychium stenopetalum Lodd. ZINGIBERACEAE
49 ตาเหินเหลือง Hedychium flovum Roxb. ZINGIBERACEAE
50 ตำแยขอด Sarcochlamys pulcherrima Gaudich. URTICACEAE
51 ตำแยใบกว้าง Pellionia latifolia (Blume) Boerl. URTICACEAE
52 ตำลึง Coccinia grandis Voigt CUCURBITACEAE
53 ติ่งตั่ง Getonia floribunda Roxb. , Calycopteris floribunda (Roxb.) Lam. COMBRETACEAE
54 ติ้วเกลี้ยง Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Bl. CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
55 ติ้วขน Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer subsp. Pruniflorum Gogel. CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
56 ติ้วขน Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer subsp.pruniflorum (Kurz) Gogel. CLUSIACEAE
57 ตีนกระต่าย Davallia feejeensis. DAVALLIACEAE
58 ตีนจ้ำ Ardisia polycephala Wall MYRSINACEAE
59 ตีนตั่ง Calycopteris floribunda Lamk. COMBRETACEAE
60 ตีนตุ๊กแก Tridax procumbens L. ASTERACEAE (COMPOSITAE)
61 ตีนตุ๊กแก Ficus pumila L MORACEAE
62 ตีนเต่ากระ Gastrochilus calceolaris (Buch. - Ham. ex Sm.) D.Don ORCHIDACEAE
63 ตีนเป็ด Alstonia scholaris (L.) R. Br. APOCYNACEAE
64 ตีนเป็ดเชียงดาว Alstonia rupestris kerr APOCYNACEAE
65 ตีนเป็ดทะเล Cerbera odollam Gaertn. APOCYNACEAE
66 ตีนเป็ดเล็ก Alstonia rostrata Fischer APOCYNACEAE
67 ตีนฮุ้งดอย Paris polyphylla Smith TRILLIACEAE
68 ตุ๊กตาร่อนเร่ Cymbidium lancifolium Hook. ORCHIDACEAE
69 ตุ้มพวง Miquelia kleinii Meisn. ICACINACEAE
70 ตูน Colocasia gigantea (Blume) J.D.Hooker ARACEAE
71 ตูบหมูบ Kaempferia marginata Carey ZINGIBERACEAE
72 ตูบหมูบใบใหญ่ Kaempferia grandifolia S.Saensouk & T.Jenjittikul ZINGIBERACEAE
73 ตูมกาขาว Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE (STRYCHNACEAE)