แสดงรายการ จากดัชนี "ท"   พบทั้งสิ้น 19 รายการ

NO. Local Name Sci-Name Family
1 ทรงบาดาล Cassia surattensis Burm.f. CAESALPINIACEAE
2 ท้อ Prunus persica (L.) Batsch ROSACEAE
3 ทองกวาว Butea monosperma (Lam.) Taub. FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
4 ทองกวาวเหลือง Butea monosperma (Lam.) Taub. FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
5 ทองพันชั่ง Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz ACANTHACEAE
6 ทองพันดุล Decaschistia parviflora Kurz MALVACEAE
7 ทองหลางใบมน Erythrina stricta Roxb. FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
8 ทองหลางป่า Erythrina subumbrans Merr. FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
9 ทองอุไร Tecoma stans (L.) Kunth BIGNONIACEAE
10 ทะโล้ Schima wallichii choisy THEACEAE
11 ทะโล้ Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
12 ทับทิม Punica granatum L. PUNICACEAE
13 ท้าวยายม่อม Clerodendrum petasites S. Moore VERBENACEAE
14 ทำทาน Eria paniculata Lindl. ORCHIDACEAE
15 ทิพเกสร Utricularia minutissima Vahl. LENTIBULARIACEAE
16 ทิวา Cestrum diurnum L. SOLANACEAE
17 ทุ้งฟ้า Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
18 ทุเรียนเงาะ Sloanea sigun (Bl.) K. Schum. ELAEOCARPACEAE
19 ทุเรียนเทศ Annona muricata Linn. ANNONACEAE