แสดงรายการ จากดัชนี "ธ"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Local Name Sci-Name Family
1 ธนนไชย Buchanania siamensis Miq. ANACARDIACEAE
2 ธูปฤาษี Typha angustifolia L. TYPHACEAE