แสดงรายการ จากดัชนี "ผ"   พบทั้งสิ้น 62 รายการ

NO. Local Name Sci-Name Family
1 ผกากรอง Lantana camara L. VERBENACEAE
2 ผักกระเฉด Neptunia oleracea Lour. FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
3 ผักกุ่ม Crateva adansonii DC. subsp. trifoliata (Roxb.) Jacobs CAPPARACEAE
4 ผักกูด Diplazium esculentum (Tetzius) Swartz ATHYRIACEAE
5 ผักขมหนาม Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
6 ผักขี้หูด Raphanus sativus L. var. caudatus Alef. BRASSICACEAE
7 ผักแขยง Limnophila aromatica (Lam.) Merr. SCROPHULARIACEAE
8 ผักคราด Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
9 ผักคออ่อน Crassocephalum crepidioides(benth.)S. Moore ASTERACEAE (COMPOSITAE)
10 ผักคาวตอง Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE
11 ผักชีโคก Scolophyllum spinifidium (Kerr ex Barnett.) Yamazaki SCROPHULARIACEAE
12 ผักชีช้าง Asparagus racemosus Willd. ASPARAGACEAE
13 ผักชีล้อม Oenanthe javanica (Bl.) DC. APIACEAE (UMBELLIFERAE)
14 ผักชีล้อม Oenanthe javanica (Blume) DC. APIACEAE
15 ผักตบชวา Eichhornia crassipes (C. Mart.) Solms PONTEDERIACEAE
16 ผักตบไทย Monochoria hastate (L.) Solms-Laub. PONTEDERIACEAE
17 ผักต่องแต่ง Mazus pumilus (Burn.f.)van Steenis SCROPHULARIACEAE
18 ผักตีนกวาง Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. OPHIOGLOSSACEAE
19 ผักบุ้ง Ipomoea aquatica Forssk. CONVOLVULACEAE
20 ผักบุ้งร่วม Enydra fluctuans Lour. ASTERACEAE (COMPOSITAE)
21 ผักบุ้งรั้ว Ipomoea digitata Linn. CONVOLVULACEAE
22 ผักเบี้ยดิน Lobelia angulata Forst. CAMPANULACEAE
23 ผักเบี้ยทะเล Sesuvium portulacastrum (L.) L. AIZOACEAE
24 ผักเบี้ยหิน Trianthema portulacastrum L. AIZOACEAE
25 ผักเบี้ยใหญ่ Portulaca oleraceae L. PORTULACACEAE
26 ผักปลัง Basella alba L. BASELLACEAE
27 ผักปลาบ Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE
28 ผักปลาบขาว Pollia hasskarii R.S.Rao COMMELINACEAE
29 ผักปลาบขาว Pollia hasskarlii R.S.Rao COMMELINACEAE
30 ผักปลาบนา Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE
31 ผักปลาบหัวแหวน Amischotolype hispida (A. Rich.) D.Y.Hong COMMELINACEAE
32 ผักปลาบหัวแหวนลำไผ่ Amischotolype hookeri (Kassk.) H.Hara COMMELINACEAE
33 ผักปอด Sphenoclea zeylanica Gaertn. SPHENOCLEACEAE
34 ผักปู่ย่า Caesalpinia mimosoides Lam. FABACEAE
35 ผักเป็ด Alternanthera paronichyoides St. Hil. AMARANTHACEAE
36 ผักเป็ด Alternanthera paronichyoides St. Hil. AMARANTHACEAE
37 ผักแปม Eleutherococcus trifoliatus (L.) S. Y. Hu ARALIACEAE
38 ผักเผ็ด Spilanthes paniculata Wall.ex Dc. ASTERACEAE (COMPOSITAE)
39 ผักไผ่ Polygonum odoratum Lour. POLYGONACEAE
40 ผักไผ่น้ำ Polygonum tomentosum Willd. POLYGONACEAE
41 ผักเมี่ยง Gnetum gnemon var.tenerum Markgraf GNETACEAE
42 ผักเมี่ยง Gnetum gnemon L. var. tenerum Markgr. GNETACEAE
43 ผักยอดทอง Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille EUPHORBIACEAE
44 ผักเยี่ยววัว Millettia caerulea Baker FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
45 ผักเลือด Ficus virens Aiton MORACEAE
46 ผักเลื่อน Elsholtzia kachinensis Prain LAMIACEAE
47 ผักแว่น Marsilea crenata Presl MARSILEACEAE
48 ผักแว่นดอย Oxalis corymbosa DC. OXALIDACEAE
49 ผักเสี้ยนขน Cleome rutidosperma DC. CAPPARACEAE
50 ผักแส้ว Jasminum adenophyllum Wall. OLEACEAE
51 ผักหนอกเขา Hydrocotyle javanica J.P. Ponten ex thunb. APIACEAE (UMBELLIFERAE)
52 ผักหนาม Lasia spinosa (L.) Thw ARACEAE
53 ผักหนาม Lasia spinosa Thw. ARACEAE
54 ผักหวานบ้าน Sauropus androgynous (L.) Merrill EUPHORBIACEAE
55 ผักหวานป่า Melientha sauvis Pierrre OPILIACEAE
56 ผักอีเปา Peucedanum siamicum Craib APIACEAE (UMBELLIFERAE)
57 ผักฮ้วน Dregea volubilis Benth. APOCYNACEAE
58 ผักฮาก Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
59 ผักฮาน Elsholtzia stachyoides (Link) Raizada & Saxena LAMIACEAE
60 ผักเฮือด Ficus geniculata Kurz MORACEAE
61 ผาเสี้ยน Vitex canescens Kurz VERBENACEAE
62 ผีเสื้อ Alangium chinense Rehder ALANGIACEAE