แสดงรายการ จากดัชนี "ย"   พบทั้งสิ้น 28 รายการ

NO. Local Name Sci-Name Family
1 ยมหอม Toona ciliata M. Roem. MELIACEAE
2 ยมหิน Chukrasia velutina Wight & Arn. MELIACEAE
3 ยมหิน Chukrasia tabularis A. Juss. MELIACEAE
4 ยมหิน Chukrasia tabularis A.Juss. MELIACEAE
5 ยอบ้าน Morinda citrifolia L. RUBIACEAE
6 ยอเบี้ย Morinda talmyi Pierre ex Lecomte RUBIACEAE
7 ยาแก้ Gochnatia decora (Kurz) Cabr. ASTERACEAE (COMPOSITAE)
8 ยาแก้ Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ASTERACEAE
9 ยางกราด Dipterocarpus intricatus Dyer DIPTEROCARPACEAE
10 ยางแดง Dipterocarpus turbinatus Gaertn. f. DIPTEROCARPACEAE
11 ยางแดง Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn DIPTEROCARPACEAE
12 ยางนา Dipterocarpus alatus Roxb. DIPTEROCARPACEAE
13 ยางบง Persea kurzii LAURACEAE
14 ยางปาย Dipterocarpus costatus Gaertn.f. DIPTEROCARPACEAE
15 ยางพารา Hevea brasiliensis Muell. Arg. EUPHORBIACEAE
16 ยางมอน Alangium chinense Rehd ALANGIACEAE
17 ยางเหียง Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
18 ยางโอน Polyalthia viridis Craib ANNONACEAE
19 ย่านงด Poikilospermum suaveolens Merr. URTICACEAE
20 ย่านาง Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
21 ยาบขี้ไก่ Mikania cordata Rob. ASTERACEAE (COMPOSITAE)
22 ยาบน้อย Grewia eriocarpa Juss. TILIACEAE
23 ยาบใบยาว Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib TILIACEAE
24 ยี่เข่ง Lagerstroemia indica Linn. LYTHRACEAE
25 ยี่โถ Nerium oleander L. APOCYNACEAE
26 ยี่หุบ Magnolia coco (Lour.) DC. MAGNOLIACEAE
27 ยุงปัดแม่ม่าย Vernonia juncea (Kurz) Hook.f. ASTERACEAE (COMPOSITAE)
28 ยูงทอง Schizolobium parahybum (Vell.) Blake CAESALPINIACEAE