แสดงรายการ จากดัชนี "ร"   พบทั้งสิ้น 43 รายการ

NO. Local Name Sci-Name Family
1 รกฟ้า Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
2 รกฟ้า Terminalia alata Heyne ex Roth COMBRETACEAE
3 รง Garcinia hanburyi Hook.f. CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
4 รวงผึ้ง Schoutenia glomerata ssp. Peregrina (Craib) Roekm.& Hartono TILIACEAE
5 รสสุคนธ์ Tetracera loureiri (Fin.& Gagnep.) Pierre ex Craib DILLENIACEAE
6 รสสุคนธ์แดง Tetracera indica (Christm. & Panz.) Merr. DILLENIACEAE
7 รองเท้านารีขาวสตูล Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) Stein ORCHIDACEAE
8 รองเท้านารีคางกบ Paphiopedilum callosum (Rchb.f.) Stein ORCHIDACEAE
9 รองเท้านารีคางกบคอแดง Paphiopedilum appletonianum (Gower) Rolfe ORCHIDACEAE
10 รองเท้านารีดอยตุง Paphiopedilum charlesworthii (Rolfe) Pfitzer ORCHIDACEAE
11 รองเท้านารีปีกแมลงปอ Paphiopedilum sukhakulii Schoser & Senghas ORCHIDACEAE
12 รองเท้านารีฝาหอย Paphiopedilum bellatulum (Rchb.f.) Stein ORCHIDACEAE
13 รองเท้านารีหนวดฤาษี Paphiopedilum parishii (Rchb.f.) Pfitzer ORCHIDACEAE
14 รองเท้านารีเหลืองกระบี่ Paphiopedilum exul (Ridl.) Rolfe ORCHIDACEAE
15 รองเท้านารีเหลืองตรัง Paphiopedilum godefroyae (Godefroy) Pfitzer ORCHIDACEAE
16 รองเท้านารีเหลืองปราจีน Paphiopedilum concolor (Lindl. ex Bateman) Pfitzer ORCHIDACEAE
17 รองเท้านารีเหลืองเลย Paphiopedilum hirsutissimum (Lindl. ex Hook.) Stein ORCHIDACEAE
18 รองเท้านารีอินทนนท์ Paphiopedilum villosum (Lindl.) Stein ORCHIDACEAE
19 รองเท้านารีอินทนนท์ลาว Paphiopedilum gratrixianum (Mast.) Guillaumin ORCHIDACEAE
20 ระฆังเขียว Miliusa cuneata Craib ANNONACEAE
21 ระฆังเขียว Miliusa cuneata Craib ANNONACEAE
22 ระฆังทอง Pauldopia ghorta (G. Don) Steenis BIGNONIACEAE
23 ระย่อม Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
24 ระย้า Lycopodium phlegmaria LYCOPODIACEAE
25 ระรื่น Pollia thyrsiflora (Blume) Steud. COMMELINACEAE
26 รัก Calotropis gigantea (Linn.)R.Br. ASCLEPIADACEAE
27 รักขาว Semecarpus cochinchinensis Engl. ANACARDIACEAE
28 รักขี้หมู Semecarpus albescens Kurz ANACARDIACEAE
29 รักดอก Calotropis gigantea (L.) Dryander ex W.T. Aiton ASCLEPIADACEAE
30 รักทะเล Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. GOODENIACEAE
31 รักน้อย Gluta obovata Craib ANACARDIACEAE
32 รักใหญ่ Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE
33 รัง Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
34 รางจืด Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
35 รางจืดต้นภูคา Thunbergia colpfera B. Hansen THUNBERGIACEAE
36 ราชครูดำ Goniothalamus macrophyllus (Blume) Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
37 ราชดัด Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
38 ราชพฤกษ์ Cassia fistula L. CAESALPINIACEAE
39 ราชาวดีป่า Buddleja asiatica Lour. BUDDLEJACEAE
40 ราชินีสันทราย Clerodendrum quadriloculare (Blanco) Merr. LAMIACEAE (LABIATAE)
41 รามใหญ่ Ardisia elliptica Thunb. PRIMULACEAE
42 รำเพย Thevetia peruviana (Pers.) Schum. APOCYNACEAE
43 รูหินี Thecostele alata (Roxb.) Par. & Rchb.f. ORCHIDACEAE