แสดงรายการ จากดัชนี "ว"   พบทั้งสิ้น 38 รายการ

NO. Local Name Sci-Name Family
1 ว่านกีบแรด Angiopteris evecta Hoffm. MARATTIACEAE
2 ว่านไก่แสด Aeschynanthus garrettii Craib GESNERIACEAE
3 ว่านข้าวเหนียว Murdannia edulis (Stokes) Faden COMBRETACEAE
4 ว่านงูเห่า Curcuma rubrobracteata Skornick ZINGIBERACEAE
5 ว่านงูเห่า Curcuma rubrobracteata Škornick., M.Sabu & Prasanthk. ZINGIBERACEAE
6 ว่านชักมดลูก Curcuma comosa Roxb. ZINGIBERACEAE
7 ว่านดอกดินขาว Balanophora latisepala Lec. BALANOPHORACEAE
8 ว่านดอกทอง Elettariopsis wandokthong Picheans & Yupparach ZINGIBERACEAE
9 ว่านดอกทอง Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
10 ว่านดอกสามสี Christisonia siamensis Craib OROBANCHACEAE
11 ว่านดักแด้ Stahliathus campanulatus Kuntze ZINGIBERACEAE
12 ว่านตรุ Epigynum cochinchinensis (Pierre) D.J.Middleton APOCYNACEAE
13 ว่านธรณีสาร Phyllanthus pulcher Wall.ex Muell. Arg. EUPHORBIACEAE
14 ว่านนางตาม Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
15 ว่านนางบัว Brachycorythis helferi (Rchb.f.) Summerh. ORCHIDACEAE
16 ว่านนางบัวป้อง Brachycorythis henryi (Schltr.) Summerh. ORCHIDACEAE
17 ว่านนางบัวป้อง Brachycorhytis neglecta H.A. Pedersen ORCHIDACEAE
18 ว่านน้ำ Acorus calamus Linn. ARACEAE
19 ว่านน้ำ Acorus calamus L. ACORACEAE
20 ว่านน้ำทอง Ludisia discolor (Ker Gawl.) A. Rich. ORCHIDACEAE
21 ว่านปด Curcuma aurantiaca Zijp ZINGIBERACEAE
22 ว่านปด Curcuma aurantiaca Zijp. ZINGIBERACEAE
23 ว่านพร้าว Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE
24 ว่านเพชรม้า (ว่านงูเห่า) Curcuma stenochila Gagnep. ZINGIBERACEAE
25 ว่านเพชรหึง Grammatophyllum speciosum Blume ORCHIDACEAE
26 ว่านมหาเมฆ Curcuma aeruginosa Roxb. ZINGIBERACEAE
27 ว่านแม่ยับ Iris collettii Hook. f. IRIDACEAE
28 ว่านยานกเว้ Habenaria carnea N.E. Brown ORCHIDACEAE
29 ว่านส้ม Boesenbergia collinsii Mood & L.M.Prince ZINGIBERACEAE
30 ว่านสาวหลง Amomum biflorum Jack ZINGIBERACEAE
31 ว่านสาวหลง Amomum schmidtii (K.Schum.) Gagnep (syn. A. biflorum Jack) ZINGIBERACEAE
32 ว่านหัวครู Eulophia spectabilis (Dennst.) Suresh ORCHIDACEAE
33 ว่านหัวสืบ Disporum calcaratum D.don LILIACEAE
34 ว่านหัวสืบน้อย Disporum cantoniense (Lour.) Merr. LILIACEAE
35 ว่านหาวนอน Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
36 ว่านอึ่งอ่าง Eulophia bicallosa (D.Don) Hunt&Summerh. ORCHIDACEAE
37 วาสุกรีอ่างก Viola angkae Craib VIOLACEAE
38 วิรุญจำบัง Neohymenopogon parasiticus (Wall.)Bennet RUBIACEAE