แสดงรายการ จากดัชนี "เธช"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Local Name Sci-Name Family
1 เธชเธฐเน€เธฅเธตเธขเธกเธซเธญเธก Sauropus thorelii Beille EUPHORBIACEAE