เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

จำปี

Magnolia x alba (DC.) Figlar
Michelia alba DC.
White champaka
MAGNOLIACEAE
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 8-15 ม. กิ่งอ่อน มีแผลระบายอากาศ ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ รูปไข่หรือใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง 4-9 ซม. ยาว 165-25 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ผิวหรือก้านใบเกลี้ยงหรือมีขนเพียงประปราย ดอก สีขาวนวล ออกเดี่ยวที่ซอกใบ รูปกระสวย ขนาดกว้าง 1 ซม. ยาว 3-5 ซม. กลีบดอก 8-12 กลีบ เกสรผู้จำนวนมาก เกสรเมีย 10-13 อัน ผล เป็นผลกลุ่ม ผลย่อยรูปร่างค่อนข้างกลม แตกออกด้านข้างแต่มักไม่ติดผล
สันนิษฐานว่ามีถิ่นกำเนิดจากจีนตอนใต้หรือมาเลเซีย ในประเทศไทยนิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป ออกดอกตลอดปี
ออกดอกตลอดปี
เป็นไม้ดอกหอม นิยมปลูกตามบ้าน ใบ ต้มน้ำรับประทานระงับอาการไอและแก้หลอดลมอักเสบ ดอก บำรุงหัวใจ น้ำมันจากดอก ทาแก้ปวดศีรษะและตาบวม
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

5087 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: