เผยแพร่เมื่อ/created date: -

จำปีหลวง จำปีรัชนี

Magnolia rajaniana (Craib) Figlar
แซ ซแม ซะเก
MAGNOLIACEAE
ไม้ต้น สูง 20-25 ม. กิ่งอ่อนมีรอยแผลระบายอากาศทั่วไป ปลายยอดมีขนสีน้ำตาลแน่น ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 11-12 ซม. ยาว 17-26 ซม. โคนมน ปลายทู่ ผลใบด้านล่างมีขนสีเทาคลุมแน่น ก้านใบยาว 3-3.5 ซม. ดอก สีขาวถึงเหลืองอ่อน ดอกตูมรูปกระสวย ยาว 2.5-3 ซม. ก้านดอกยาว 1.2-1.5 ซม. กลีบดอกมี 12 กลีบ กลีบนอกสุดรูปไข่กลับโคนแคบ กว้าง 1.4 ซม. ยาว 3 ซม. เกสรผู้เป็นรยางค์สั้น ยาว 5-6 ซม. กลุ่มเกสรเมียยาว 1 ซม. รังไข่ปกคลุมด้วยขนสีทอง ผล เป็นผลกลุ่ม อยู่รวมกันเป็นก้อน ก้อนช่อรวมยาว 10-20 ซม. มี 3-15 ผล แต่ละผลรูปไข่แกมมน กว้าง 1.3-1.7 ซม. ยาว 2-3 ซม. ผิวมีแผลระบายอากาศทั่วไป
เป็นไม้เฉพาะถิ่นของไทย ในป่าดิบเขาทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระดับความสูง 1,000-1,300 ม.
ออกดอกช่วงฤดูฝน
เป็นพรรณไม้ที่หายากชนิดหนึ่งของไทย เนื้อไม้แข็ง ชาวบ้านนำมาทำไม้กระดาน
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

1319 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
2 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
3 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
4 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
5 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
6 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
7 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
8 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
9 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
10 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
11 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
12 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
13 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
14 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
15 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
16 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
17 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
18 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
19 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
20 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
21 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
22 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
23 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
24 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
25 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
26 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
27 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
28 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
29 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
30 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE
31 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar MAGNOLIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: