เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Nov 2015

สายหยุด

Desmos chinensis Lour.
กล้วยเครือ เครือเขาแกลบ สาวหยุด เสลาเพชร
ANNONACEAE
ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลปกคลุม มีแผลระบายอากาศ กิ่งแก่เกลี้ยง ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรีกว้าง 3-6.5 ซม. ยาว 6-14 ซม. โคนใบมนหรือเว้าเล็กน้อย ปลายใบเรียวแหลม ผิวใบด้านบนเกลี้ยงเป็นมัน ก้านใบยาว 4-6 มม. ดอกสีเหลืองแกมเขียว เปลี่ยนเป็นสีเหลือง เมื่อดอกบานมีกลิ่นหอม เป็นดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ ก้านดอกยาว 2-8 ซม. กลีบดอก 6 กลีบ รูปขอบขนานแกมใบหอกโค้ง ยาว 4-8 ซม. แบ่งเป็น 2 วง กลีบชั้นในเล็กกว่าชั้นนอก เกสรผู้จำนวนมาก เรียงชิดกันเป็นวง ผลเป็นผลกลุ่ม มี 6 ผลย่อยแต่ละผลยาวประมาณ 2-4 ซม. มีเมล็ด 2-5 เมล็ด มีรอยคอดระหว่างเมล็ดชัดเจน
จากอินเดียวถึงจีนตอนใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และฟิลิปปินส์ขึ้นอยู่ในพื้นที่เปิดและบริเวณชายป่า ที่ระดับความสูงประมาณ 200-600 ม. ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
ปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี ดอกมีกลิ่นหอม บานอยู่ได้นาน
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

5918 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: