เผยแพร่เมื่อ/created date: -

จำปีแขก

Magnolia figo (Lour) DC.
Michelia figo Spreng
Banana shrub
MAGNOLIACEAE
ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 4 ม. กิ่งอ่อนและหมวกยอดมีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดงปกคลุม มีหูใบชัดเจน ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่แกมขอบขนาน ผิวเกลี้ยง ขนาดกว้าง 2-5 ซม. ยาว 3-10 ซม. ก้านใบยาว 3-5 มม. ดอกสีขาวครีม มีกลิ่นหอมแรง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีลักษณะเหมือนกัน รวม 6 กลีบ ค่อนข้างหนา รูปไข่ปลายแหลมหรือมน ขนาดประมาณ 25-35 มม. ดอกบานระยะสั้นๆ กลีบดอกก็หลุดร่วง เกสรผู้มีจำนวนมาก ยาว 10 มม. เกสรเมียขนาด 7-10 มม.
มีถิ่นกำเนิดทางตะวันออกแยงใต้ของจีน ในประเทศไทยปลูกเป็นไม้ประดับในสวนทั่วไป ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน
นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ เนื่องจากมีรูปทรงสวยและดอกมีกลิ่นหอมช่วงตอนเช้าและเย็น
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

1366 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: