เผยแพร่เมื่อ/created date: -

จุกพราหมณ์

Acriopsis indica Wight
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปไข่ สูง 1 ซม. เบียดแน่น เป็นกระจุก ใบ เรียวคล้ายใบหญ้า กว้าง 0.3 ซม. ยาว 8-10 ซม. ทิ้งใบเมื่อผลิดอก ดอก ออกเป็นช่อตั้งจากโคนกอ ก้านช่อยาว 15-20 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียวอ่อน มีประสีน้ำตาล กลีบปากสีเขียวอ่อน มีติ่งสีขาว ดอกบานเต็มที่กว้าง 1 ซม.
พบทั่วประเทศไทยตามป่าดิบเขา ที่ระดับความสูงประมาณ 1,000 เมตร และสามารถพบในอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

1565 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: