เผยแพร่เมื่อ/created date: -

จุหลัน

Cymbidium ensifolium (L.) Sw.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน ลำลูกกล้วยรูปกระเปาะค่อนข้างกลม สูง 1.5-3 ซม. มีกาบใบหุ้ม ใบ รูปเข็มขัด ปลายสอบ กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 30-60 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตั้งจากโคนกอ ยาว 20-30 ซม. จำนวน 10-15 ดอกต่อช่อ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียวอมเหลือง มีขีดตามยาวสีน้ำตาลแดง 5-7 เส้น กลีบปากสีเหลืองอ่อน มีแต้ม และประสีแดง ดอกบานเต็มที่กว้าง 3-4 ซม. มีกลิ่นหอม
อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในไทยพบตามป่าดิบเขา ทางภาคเหนือ ภาคใต้ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

1219 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: