เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Aug 2016

ฟ้ามุ่ย

Vanda coerulea Griff. ex Lindl.
เอื้องฟ้ามุ่ย พอดอนญ่า พอท็อง
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 30-50 ซม. ใบ รูปรางน้ำ กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 17-25 ซม. ออกเรียงสลับซ้อนกันค่อนข้างแน่น มีกาบใบหุ้มลำต้น ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ ช่อดอก ยาว 25-40 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีฟ้าอ่อนถึงอมม่วง มีลายเส้นร่างแหสีครามเข้ม กลีบปากสีม่วงแกมน้ำเงิน ดอกบานเต็มที่ กว้าง 7-8 ซม. พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ออกดอกช่วงเดือน กรกฎาคม-กันยายน
อินเดีย จีนตอนใต้ เมียนม่าร์ และ ตอนเหนือของประเทศไทย
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

5066 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ORCHIDACEAE
2 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ORCHIDACEAE
3 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ORCHIDACEAE
4 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ORCHIDACEAE
5 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ORCHIDACEAE
6 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ORCHIDACEAE
7 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ORCHIDACEAE
8 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ORCHIDACEAE
9 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ORCHIDACEAE
10 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ORCHIDACEAE
11 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ORCHIDACEAE
12 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ORCHIDACEAE
13 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ORCHIDACEAE
14 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ORCHIDACEAE
15 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ORCHIDACEAE
16 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ORCHIDACEAE
17 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ORCHIDACEAE
18 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ORCHIDACEAE
19 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ORCHIDACEAE
20 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ORCHIDACEAE
21 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ฟ้ามุ่ย ORCHIDACEAE
22 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ฟ้ามุ่ย ORCHIDACEAE
23 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ฟ้ามุ่ย ORCHIDACEAE
24 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ฟ้ามุ่ย ORCHIDACEAE
25 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ฟ้ามุ่ย ORCHIDACEAE
26 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ฟ้ามุ่ย ORCHIDACEAE
27 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ฟ้ามุ่ย ORCHIDACEAE
28 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ฟ้ามุ่ย ORCHIDACEAE
29 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ฟ้ามุ่ย ORCHIDACEAE
30 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ฟ้ามุ่ย ORCHIDACEAE
31 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ฟ้ามุ่ย ORCHIDACEAE
32 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ฟ้ามุ่ย ORCHIDACEAE
33 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ฟ้ามุ่ย ORCHIDACEAE
34 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ฟ้ามุ่ย ORCHIDACEAE
35 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ฟ้ามุ่ย ORCHIDACEAE
36 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. เอื้องปากเป็ด ORCHIDACEAE
37 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ไอยเรศ ORCHIDACEAE
38 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ไอยเรศ ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: