เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Oct 2014

จำปีสิรินธร

Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin
จำปา , จำปาสัก
MAGNOLIACEAE
ไม้ยืนต้น สูง 20 – 25 เมตร ลำต้นเปลาตรง ต้นแก่เปลือกแตก เป็นร่องตามยาว กิ่งอ่อนมีแผลระบายอากาศชัดเจน ใบ รูปรี กว้าง 7-10 ซม. ยาว 14-20 ซม. ปลายมน โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว 2.5-4.5 ซม. ดอก สีขาวนวล ออกเดี่ยว ตั้งขึ้นตามซอกใบ ใกล้ปลายยอด ยาว 2.5-3.5 ซม ก้านดอกยาว 1.8 ซม กลีบดอกมี 12-15 กลีบ เรียงเป็นชั้นละ 3 กลีบ ปลายกลีบมน ผล เป็นผลกลุ่ม ช่อยาว 4-6 ซม รูปกลม มีผลย่อย 15-25 ผล เมล็ด สีแดงเข้ม รูปกลมรี ขนาด 4-6 มม.
เป็นพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทย ขึ้นแช่น้ำอยู่ในป่าพรุน้ำจืด ที่ซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ระดับความสูง 60 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม ผลแก่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7, BLUMEA Volume 45 No.1, Page 245-247

-

29276 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: