เผยแพร่เมื่อ/created date: -

จำปูน

Anaxagorea javanica Blume
-
ANNONACEAE
ไม้พุ่มถึงไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 2-4 เมตร ใบ เดี่ยว รูปรีแกม ขอบขนาน กว้าง 4.5-7.5 ซม. ยาว 10-19 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยงเป็นมัน ดอก สีขาวนวล ด้านนอกมีสีเขียว ออกเดี่ยวตรงข้ามใบ ดอกบานกว้าง 1.5 ซม. กลีบรองดอก 3 กลีบ รูปไข่ กลีบดอกหนาแข็ง มี 6 กลีบ เรียงเป็น 2 ชั้นๆ ละ 3 กลีบ เกสรผู้จำนวนมาก เรียงหนาแน่นรอบเกสรเมีย ผล ออกเป็นกลุ่ม โคนผลเรียว ส่วนปลายโตเป็นปุ่มกลม ยาวประมาณ 2-5 ซม. เมล็ดสีดำ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

Book 'Queen Sirikit Botanic Garden', Vol. 7

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: