เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เทียนเข็ม

Impatiens radiata Hook. f.
เทียนหาง เทียนหางยาว
BALSAMINACEAE
ไม้พุ่มล้มลุก สูง 30-40 ซม. ใบ เรียงสลับรูปไข่ ถึงรูปรี ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขนาดกว้าง 2.3-3 ซม. ยาว 5.7-6.5 ซม. ขอบใบจัก ก้านใบสั้น โคนก้านใบมีต่อม 2 ต่อม ดอก สีชมพู อมม่วงหรือสีขาว ออกเป็นช่อที่บริเวณปลายยอด ใบประดับรูปแถบ กว้าง 1 มม. ยาว 6 มม. กลีบรองดอก 3 กลีบ แยกจากกัน 2 กลีบนอก รูปลิ่มถึงรูปไข่ อีกกลีบเชื่อมเป็นเดือยเรียวแหลม ยาวประมาณ 2.5 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ กลีบบนสุดรูปไข่ ขนาด 5 มม. กลีบด้านข้าง 4 กลีบ เชื่อมติดกันเป็น 2 คู่ แต่ละคู่มีพูบน รูปใบหอกกว้าง พูล่างรูปสามเหลี่ยม เล็กกว่าพูบน ผล แก่แล้วแตก รูปแถบยาว 2 ซม. มีเมล็ด 5-7 เมล็ด
อินเดียถึงเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ในพื้นที่เปิดที่ระดับสูงมากกว่า 2,500 ม. ออกดอกและ ติดผลช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน
ดอกสวยงาม มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น ไม้ประดับ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1352 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: