เผยแพร่เมื่อ/created date: -

จิงจ้อแดง

Ipomoea hederifolia L.
-
CONVOLVULACEAE
ไม้ล้มลุก อายุปีเดียว ลำต้นเลื้อยพัน ใบ เดี่ยว รูปไข่ กว้าง 3-7.5 ซม. ยาว 3-9 ซม. ขอบใบหยักเว้า คล้ายเป็น 3 พู โคนใบรูปหัวใจ ผิวใบเกลี้ยง ดอก สีแดงสด ออกเป็นช่อที่ซอกใบหรือปลายยอด ยาว 10-35 ซม. ดอกย่อยบานกว้างถึง 2.5 ซม. มีใบประดับขนาดเล็ก รูปสามเหลี่ยมแคบๆ กลีบรองดอกโคนติดกัน ปลายแยกเป็นแฉก กลีบดอกโคนเชื่อมกันเป็นหลอด ตอนปลายแผ่กว้าง เกสรผู้ 5 อัน ติดกับหลอดกลีบดอกด้านใน ทั้งเกสรผู้และเกสรเมียยาวยื่นพ้น กลีบดอก ผล ค่อนข้างกลม สีน้ำตาล ขนาด 6 มม. เมล็ด มี 4 เมล็ด
Annual twining herb. Leaves simple, ovate, slightly 3 lobed, 3-9 cm long by 3-7.5 cm wide, glabrous on both surfaces; base cordate. Inflorescence axillary and terminal panicle, 10-35 cm long. Flowers bright red, up to 2.5 cm across; bracteole small, narrowly triangular; calyx united at base; corolla salverform; stamens 5, adnate to the corolla tube, exserted; style exserted. Fruit subglobose, brown ca 6 mm. Seeds 4.
พบทั่วไปในเขตร้อน ขึ้นปะปน กับวัชพืชหรือเลื้อยพันไม้อื่นตามป่าโปร่ง ที่ระดับความสูงถึง 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์
Widely distributed in tropical regions, in open scrub and forests, up to elevations of 1,200 m. Flowering from October to February.
สามารถนำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้ ให้ดอก ที่สวยงาม
Beautiful flower, high potential to develop into ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

36966 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: