เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ขางหัวหมู

Miliusa velutina (Dunal)Hook.f. & Thoms.
หางรอก
ANNONACEAE
ไม้ต้นผลัดใบ สูง 7-15 เมตร ใบ เดี่ยว รูปไข่กว้างหรือ ไข่กลับ กว้าง 7-13 ซม. ยาว 8-20 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมนหรือ หยักเว้าเล็กน้อย ดอก เดี่ยวหรือเป็นช่อห้อยลงตามปลายยอดหรือกิ่ง ก้านดอกยาว 5-8 ซม. กลีบรองดอกขนาดเล็ก 3 กลีบ กลีบดอก 6 กลีบ สีเขียวอมเหลือง เรียงเป็น 2 วง กลีบดอกวงนอกคล้าย กลีบรองดอก กลีบดอกวงในรูปไข่ ขนาด 6-8 มม. เมื่อบานขอบกลีบ จะม้วนไปทางด้านหลัง ผิวด้านนอกมีขนปกคลุมหนาแน่น ด้านในเกลี้ยง เกสรผู้มีจำนวนมากเรียงเป็นวงรอบเกสรเมีย ผล เป็นกลุ่ม 5-15 ผล ทรงกลมหรือรูปไข่ ขนาด 1-1.5 ซม. เมื่อสุกสีแดงจัด

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

Book 'Queen Sirikit Botanic Garden', Vol. 7

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: