เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ผักกระเฉด

Neptunia oleracea Lour.
ผักรู้นอน ผักหนอง ผักละหนอง ผักฉีด
FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
พืชลอยน้ำอายุหลายปี รากออกตามข้อลำต้นกลม มีนวมสีขาวฟูหุ้มช่วยให้ลอยน้ำ ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก เมื่อถูกสัมผัสจะหุบได้ ก้านใบยาว 2-4 ซม. ใบย่อย 8-18 รูปขอบขนานกว้าง 1.2-3 มม. ยาว 4-10 มม. ขอบใบมีขน ดอก ออกเป็นช่อกลมสีเหลืองขนาดประมาณ 2 ซม. ก้านช่อดอกยาว 5-12 ซม. ดอกย่อยสมบูรณ์เพศอยู่ตรงกลาง กลีบเลี้ยงเชื่อมกันยาว 2.4-3.7 มม. ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ ยาว 3-4.3 มม. เกสรเพศผู้ 10 อัน ดอกที่เป็นหมันขนาดใหญ่กว่าอยู่ด้านนอก ผล เป็นฝักแบน ขอบขนานกว้าง 0.8-1 ซม. ยาว 1.5-3 ซม. แห้งแล้วแตก มี 4-8 เมล็ด รูปไข่
พบขึ้นในเขตร้อนทั่วไป ในประเทศไทยพบได้ทุกภาค ชาวบ้าน
นิยมนำยอดอ่อนมารับประทานเป็นผัก

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

4055 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: