เผยแพร่เมื่อ/created date: -

อ้อน้อย

Phragmites karka (Retz.) Rrin. ex Steud.
หญ้าลาโพ หญ้าแขม
POACEAE (GRAMINEAE)
หญ้าอายุหลายปี ขึ้นกลุ่มใหญ่เป็นกอ ลำใหญ่กลวงเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 – 2 ซม. มีเหง้าแข็ง กาบใบผิวเกลี้ยง ใบรูปขอบขนานแคบ ปลายแหลม ยาวประมาณ 50 ซม. ที่ฐานใบมีติ่งใบ ช่อดอก ออกเป็นช่อใหญ่ที่ปลายลำ แบบแยกแขนงกว้าง มีประมาณ 10 ดอกย่อย ดอกย่อยสีขาวนวลออกเหลือบ กาบช่อย่อยรูปเรือ มีเส้นภายใน 3 เส้น กาบล่างเนื้อหยาบ มีขนสีเงินกระจาย กาบบนรูปเรือ เนื้อบาง เส้นภายใน 2 เส้น ขอบโอบเข้า เกสรเพศผู้ 3 อัน อับเรณูสีเหลือง ยาว 1.8 มม.
เอเชียร้อน กระจายบริเวณที่ชุ่มน้ำหรือริมฝั่งแม่น้ำที่น้ำท่วมถึง ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม – มกราคม
-

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

1134 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: