เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เฟินแม่ลูกอ่อน

Woodwardia orientalis Sw.
เฟินแม่ไต้หวัน
BLECHNACEAE
ใบมีขนาดใหญ่ ใบประกอบเหนียวหนา เป็นมันยาวห้อยลงมาตามหน้าผา ใบอาจยาวถึง 6-8 ฟุต ใบอ่อนสีแดงสด ก้านใบมีขน อับสปอร์เกิดเป็นแนวขนานกับเส้นกลางใบ ใบแก่จะสร้างต้นอ่อนจำนวนมากขึ้นบนใบ เมื่อแก่จะหลุดร่วงลงไปขยายพันธุ์
พบกระจายพันธุ์ในป่าใต้หวัน จีน และญี่ปุ่น
-

วงศ์เฟินสวนพฤกฯ

-

2803 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: