เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Nov 2015

นมวัว

Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair
ตบหู ตีนตังน้อย ตีนตั่ง นมแมวซ้อน
ANNONACEAE
ไม้พุ่มรอเลื้อย ใบเดี่ยว รูปไข่กลับ โคนใบสอบมน ปลายใบแหลม ใบอ่อนมีขนทั้งสองด้าน ดอกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก 2 - 4 ดอก ออกที่ปลายกิ่งสีเหลืองจำปาหรือ สีชมพู กลีบดอกมี 6 กลีบ เรียงเป็น 2 ชั้น ขอบกลีบบิดเป็นคลื่น ดอกบานอยู่ได้ 3 - 4 วัน ผลเป็นผลกลุ่ม
ปลูกได้ทั่วไป
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย ไม้ต่างถิ่นในเมืองไทย1

-

2432 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
2 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
3 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
4 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
5 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
6 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
7 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
8 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
9 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
10 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
11 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
12 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
13 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
14 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
15 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
16 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
17 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
18 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
19 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
20 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
21 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
22 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
23 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
24 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
25 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
26 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
27 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
28 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE
29 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair Lai dam ANNONACEAE
30 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair Nom Maeo Son ANNONACEAE
31 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair Nom Maeo Son ANNONACEAE
32 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair Nom Vhua ANNONACEAE
33 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair Nom wao ANNONACEAE
34 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair Nom wua ANNONACEAE
35 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair Nom Wua ANNONACEAE
36 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair Nom Wua ANNONACEAE
37 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair Nom wua ANNONACEAE
38 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair Nom wua ANNONACEAE
39 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair Nom Wua ANNONACEAE
40 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair Nom-wua ANNONACEAE
41 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair Tin tang ANNONACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: