เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2011

ส่าเหล้า

Desmos cochinchinensis Lour.
นางดำ โยม ส่าเหล้าช้าง ส่าเหล้าปัตตานี
ANNONACEAE
ไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมรูปขอบขนาน โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกเดี่ยว ออกนอกซอกใบ ห้อยลง มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยง 3 กลีบ สีเขียว รูปสามเหลี่ยม กลีบดอก 6 กลีบ เรียงเป็นสองวง สีเหลือง รูปหอก ปลายกลีบงุ้มเข้า กลีบวงในมีขนาดเล็กและสั้นกว่า ก้านดอกเรียวยาว สีม่วงแดง ผลเป็นผลกลุ่ม มีผลย่อย 6-15 ผล รูปทรงกระบอก สีดำ ผิวผลเรียบเป็นมันและมีรอยคอดในแต่ละช่วงเมล็ด แต่ละผลย่อยมี 2-6 เมล็ด
ถิ่นกำเนิด จีนตอนใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบขึ้นกระจายตามป่าดิบชื้น และป่าเบญจพรรณ ที่ระดับความสูง 100-600 เมตร ออกดอก เกือบตลอดปี การปลูกเลี้ยง ดินร่วน แสงแดดจัดถึงร่มรำไร น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือไม้เลื้อยในสวนพฤกษศาสตร์

-

4607 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: