เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 May 2012

ไทรย้อย

Ficus Benjamina L.
ไทร (นครศรีธรรมราช) ไทรกระเบื้อง (ประจวบคีรีขันธ์)
MORACEAE
ไม้ต้นสูง 5-10 เมตร ไม่ผลัดใบ มีรากอากาศห้อยย้อยสวยงาม ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 2.5-5 เซนติเมตร ยาว 5-11 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมโคนสอบ แผ่นใบค่อนข้างหนาเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบเกิดภายในฐานรองดอก ทรงกลมคล้ายผลไม่มีกลีบดอก ผล กลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.8 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลือง
มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอินเดียและภูมิภาคมาเลเซีย
รากอากาศเป็นยาขับปัสสาวะ แก้ไตพิการ บำรุงน้ำนม และเป็นไม้ปลูกประดับ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

1328010 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Ficus benjamina L. ไทยย้อยใบแหลม MORACEAE
2 Ficus benjamina L. ไทรย้อย MORACEAE
3 Ficus benjamina L. ไทรย้อย MORACEAE
4 Ficus benjamina L. ไทรย้อย MORACEAE
5 Ficus benjamina L. ไทรย้อย MORACEAE
6 Ficus benjamina L. ไทรย้อย MORACEAE
7 Ficus benjamina L. ไทรย้อย MORACEAE
8 Ficus benjamina L. ไทรย้อย MORACEAE
9 Ficus benjamina L. ไทรย้อย MORACEAE
10 Ficus benjamina L. ไทรย้อย MORACEAE
11 Ficus benjamina L. ไทรย้อย MORACEAE
12 Ficus benjamina L. ไทรย้อย MORACEAE
13 Ficus benjamina L. ไทรย้อย MORACEAE
14 Ficus benjamina L. ไทรย้อย MORACEAE
15 Ficus benjamina L. ไทรย้อย MORACEAE
16 Ficus benjamina L. ไทรย้อย MORACEAE
17 Ficus benjamina L. ไทรย้อย MORACEAE
18 Ficus benjamina L. ไทรย้อย MORACEAE
19 Ficus benjamina L. ไทรย้อย MORACEAE
20 Ficus benjamina L. ไทรย้อย MORACEAE
21 Ficus benjamina L. ไทรย้อย, ไทรย้อยใบแหลม MORACEAE
22 Ficus benjamina L. ไทรย้อย, ไทรย้อยใบแหลม MORACEAE
23 Ficus benjamina L. ไทรย้อย, ไทรย้อยใบแหลม MORACEAE
24 Ficus benjamina L. ไทรย้อย, ไทรย้อยใบแหลม MORACEAE
25 Ficus benjamina L. ไทรย้อย, ไทรย้อยใบแหลม MORACEAE
26 Ficus benjamina L. ไทรย้อย, ไทรย้อยใบแหลม MORACEAE
27 Ficus benjamina L. ไทรย้อย, ไทรย้อยใบแหลม MORACEAE
28 Ficus benjamina L. ไทรย้อยใบแหลม MORACEAE
29 Ficus benjamina L. ไทรย้อยใบแหลม MORACEAE
30 Ficus benjamina L. 'Variegata' ไทรย้อยใบแหลมด่าง MORACEAE
31 Ficus benjamina L. 'Variegata' ไทรย้อยใบแหลมด่าง MORACEAE
32 Ficus benjamina L. 'Variegata' ไทรย้อยใบแหลมด่าง MORACEAE
33 Ficus benjamina L. 'Variegata' ไทรย้อยใบแหลมด่าง MORACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: