เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 May 2013

กะเจียน

Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd.
ค่าสามซีก แคหาง จันทน์ดง ทรายเด่น กะเจียน พญารากดำ โมดดง สะบันงาป่า เสโพลส่า เหลือง
ANNONACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5-15 ม. ลำต้นเปลา เปลือกเรียบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน และมักเบี้ยว ใบอ่อนมีขนนุ่มทั่วไป ดอกออกเดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่มไม่เกิน 3 ดอก ตามง่ามใบและเหนือรอยแผลใบตามกิ่ง กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอกสีเขียวอ่อน เรียงสลับกัน 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก อยู่ชิดกันแน่นเป็นพุ่มกลม ผลเป็นผลกลุ่ม อยู่บนแกนตุ้มกลม แต่ละผลป้อม ปลายเป็นติ่ง ผลอ่อนสีเขียว แก่จัดเป็นสีแสด ก้านผลเรียวเล็ก โคนก้านติดรวมอยู่บนปลายก้านช่อที่โตเป็นตุ้ม
อินเดีย จีน ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม พบตามป่าเนินเขา ระดับความสูง 100-1100 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
เนื้อไม้สีขาวอมเหลือง ใช้ทำด้ามเครื่องมือเกษตรกรรมทั่วไป แพทย์แผนโบราณใช้รากและเปลือกเป็นยา

Flora of China, Volume 19, Page 694

-

2638 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. ANNONACEAE
2 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. ANNONACEAE
3 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. ANNONACEAE
4 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. ANNONACEAE
5 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. ANNONACEAE
6 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. ANNONACEAE
7 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. ANNONACEAE
8 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. ANNONACEAE
9 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. ANNONACEAE
10 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. ANNONACEAE
11 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. ANNONACEAE
12 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. ANNONACEAE
13 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. ANNONACEAE
14 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. ANNONACEAE
15 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. ANNONACEAE
16 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. ANNONACEAE
17 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. ANNONACEAE
18 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. ANNONACEAE
19 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. ANNONACEAE
20 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. ANNONACEAE
21 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. ANNONACEAE
22 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. ANNONACEAE
23 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. ANNONACEAE
24 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. Ka chain ANNONACEAE
25 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. Ka Chian ANNONACEAE
26 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. ka chian ANNONACEAE
27 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. Ka chian ANNONACEAE
28 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. Ka chian ANNONACEAE
29 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. Kachian ANNONACEAE
30 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. Kam lang chaang san ANNONACEAE
31 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. Kam sam sik, Ka chian ANNONACEAE
32 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. Knaydael ANNONACEAE
33 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. Knaydael ANNONACEAE
34 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. Knaydael ANNONACEAE
35 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. Knaydael ANNONACEAE
36 Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. kra jaeb ANNONACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: