เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Jan 2013

สังหยูดง

Polyalthia sp.
ANNONACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1.5-3 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสีทอง ใบเดี่ยว รูปใบหอก กว้าง 3-5 ซม. ยาว 13-15 ซม. แผ่นใบด้านบนมีนวล ด้านล่างมีขนนุ่ม ปลายใบเรียวแหลม ดอกออกเป็นช่อตามลำต้นหรือโคนต้น กลีบเลี้ยงรูปหอก ยาว 1-1.2 ซม. ปลายเรียวแหลม มีขนอุย กลีบดอกชั้นนอกและชั้นในคล้ายกัน เป็นเส้นยาว เรียวและบิด สีน้ำตาลเข้ม มีขน รังไข่ รูปแท่ง ปลายตัดตรง ผลรูปรี มีขนสีน้ำตาลเข้ม
พบตามลำธารหรือเชิงเขาในป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 500-600 เมตร ออกดอกเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ติดผลเดือนเมษายน-พฤษภาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 58

-

1532 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Polyalthia sp. ANNONACEAE
2 Polyalthia sp. ANNONACEAE
3 Polyalthia sp. ANNONACEAE
4 Polyalthia sp. ANNONACEAE
5 Polyalthia sp. ANNONACEAE
6 Polyalthia sp. ANNONACEAE
7 Polyalthia sp. ANNONACEAE
8 Polyalthia sp. ANNONACEAE
9 Polyalthia sp. ANNONACEAE
10 Polyalthia sp. ANNONACEAE
11 Polyalthia sp. ANNONACEAE
12 Polyalthia sp. ANNONACEAE
13 Polyalthia sp. ANNONACEAE
14 Polyalthia sp. ANNONACEAE
15 Polyalthia sp. ANNONACEAE
16 Polyalthia sp. ANNONACEAE
17 Polyalthia sp. ANNONACEAE
18 Polyalthia sp. ANNONACEAE
19 Polyalthia sp. ANNONACEAE
20 Polyalthia sp. ANNONACEAE
21 Polyalthia sp. ANNONACEAE
22 Polyalthia sp. ANNONACEAE
23 Polyalthia sp. ANNONACEAE
24 Polyalthia sp. ANNONACEAE
25 Polyalthia sp. ANNONACEAE
26 Polyalthia sp. ANNONACEAE
27 Polyalthia sp. ANNONACEAE
28 Polyalthia sp. ANNONACEAE
29 Polyalthia sp. ANNONACEAE
30 Polyalthia sp. ANNONACEAE
31 Polyalthia sp. ANNONACEAE
32 Polyalthia sp. ANNONACEAE
33 Polyalthia sp. ANNONACEAE
34 Polyalthia sp. ANNONACEAE
35 Polyalthia sp. ANNONACEAE
36 Polyalthia sp. ANNONACEAE
37 Polyalthia sp. ANNONACEAE
38 Polyalthia sp. ANNONACEAE
39 Polyalthia sp. ANNONACEAE
40 Polyalthia sp. ANNONACEAE
41 Polyalthia sp. ANNONACEAE
42 Polyalthia sp. ANNONACEAE
43 Polyalthia sp. ANNONACEAE
44 Polyalthia sp. ANNONACEAE
45 Polyalthia sp. ANNONACEAE
46 Polyalthia sp. ANNONACEAE
47 Polyalthia sp. ANNONACEAE
48 Polyalthia sp. ANNONACEAE
49 Polyalthia sp. ANNONACEAE
50 Polyalthia sp. ANNONACEAE
51 Polyalthia sp. ANNONACEAE
52 Polyalthia sp. ANNONACEAE
53 Polyalthia sp. ANNONACEAE
54 Polyalthia sp. ANNONACEAE
55 Polyalthia sp. ANNONACEAE
56 Polyalthia sp. ANNONACEAE
57 Polyalthia sp. ANNONACEAE
58 Polyalthia sp. ANNONACEAE
59 Polyalthia sp. ANNONACEAE
60 Polyalthia sp. ANNONACEAE
61 Polyalthia sp. ANNONACEAE
62 Polyalthia sp. ANNONACEAE
63 Polyalthia sp. ANNONACEAE
64 Polyalthia sp. ANNONACEAE
65 Polyalthia sp. ANNONACEAE
66 Polyalthia sp. ANNONACEAE
67 Polyalthia sp. ANNONACEAE
68 Polyalthia sp. ANNONACEAE
69 Polyalthia sp. ANNONACEAE
70 Polyalthia sp. ANNONACEAE
71 Polyalthia sp. ANNONACEAE
72 Polyalthia sp. ANNONACEAE
73 Polyalthia sp. ANNONACEAE
74 Polyalthia sp. ANNONACEAE
75 Polyalthia sp. ANNONACEAE
76 Polyalthia sp. ANNONACEAE
77 Polyalthia sp. ANNONACEAE
78 Polyalthia sp. ANNONACEAE
79 Polyalthia sp. ANNONACEAE
80 Polyalthia sp. ANNONACEAE
81 Polyalthia sp. ANNONACEAE
82 Polyalthia sp. ANNONACEAE
83 Polyalthia sp. ANNONACEAE
84 Polyalthia sp. ANNONACEAE
85 Polyalthia sp. ANNONACEAE
86 Polyalthia sp. ANNONACEAE
87 Polyalthia sp. ANNONACEAE
88 Polyalthia sp. ANNONACEAE
89 Polyalthia sp. ANNONACEAE
90 Polyalthia sp. ANNONACEAE
91 Polyalthia sp. ANNONACEAE
92 Polyalthia sp. ANNONACEAE
93 Polyalthia sp. ANNONACEAE
94 Polyalthia sp. ANNONACEAE
95 Polyalthia sp. ANNONACEAE
96 Polyalthia sp. ANNONACEAE
97 Polyalthia sp. ANNONACEAE
98 Polyalthia sp. ANNONACEAE
99 Polyalthia sp. ANNONACEAE
100 Polyalthia sp. ANNONACEAE
101 Polyalthia sp. ANNONACEAE
102 Polyalthia sp. ANNONACEAE
103 Polyalthia sp. ANNONACEAE
104 Polyalthia sp. ANNONACEAE
105 Polyalthia sp. ANNONACEAE
106 Polyalthia sp. ANNONACEAE
107 Polyalthia sp. ANNONACEAE
108 Polyalthia sp. ANNONACEAE
109 Polyalthia sp. ANNONACEAE
110 Polyalthia sp. ANNONACEAE
111 Polyalthia sp. ANNONACEAE
112 Polyalthia sp. ANNONACEAE
113 Polyalthia sp. ANNONACEAE
114 Polyalthia sp. ANNONACEAE
115 Polyalthia sp. ANNONACEAE
116 Polyalthia sp. ANNONACEAE
117 Polyalthia sp. ANNONACEAE
118 Polyalthia sp. ANNONACEAE
119 Polyalthia sp. ANNONACEAE
120 Polyalthia sp. ANNONACEAE
121 Polyalthia sp. ANNONACEAE
122 Polyalthia sp. ANNONACEAE
123 Polyalthia sp. ANNONACEAE
124 Polyalthia sp. ANNONACEAE
125 Polyalthia sp. ANNONACEAE
126 Polyalthia sp. ANNONACEAE
127 Polyalthia sp. ANNONACEAE
128 Polyalthia sp. ANNONACEAE
129 Polyalthia sp. Nam ngau ton ANNONACEAE
130 Polyalthia sp. Nom wao ANNONACEAE
131 Polyalthia sp. Nomwoa ANNONACEAE
132 Polyalthia sp. Tao Gluai ANNONACEAE
133 Polyalthia sp. Tao Guai ANNONACEAE
134 Polyalthia sp. Yaang on ANNONACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: