เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Jan 2013

โมกพะวอ

Wrightia tokiae D.J.Middleton
APOCYNACEAE
ไม้พุ่ม สูง 4 เมตร ใบรูปไข่ หรือรูปขอบขนาน กว้าง 5-8 ซม. ยาว 7-12 ซม. โคนใบมนหรือแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบมีขนละเอียดทั้งสองด้าน ก้านใบยาวประมาณ 5 มม. ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ กลีบเลี้ยงรูปไข่ ปลายมน กลีบดอกรูปกงล้อ สีเขียวอมเหลือง ดอกแก่สีแดงซีด หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 2.5 มม. กลีบรูปรี ปลายมน กระบังสีเหลือง เรียงติดกันเป็นวงคล้ายรูปถ้วย กระบังแนบติดกลีบดอกเฉพาะที่โคน เกสรเพศผู้ 5 อัน อับเรณูสีเหลือง รังไข่เกลี้ยง ผลเป็นฝักคู่ เรียงชิดกันแต่ไม่เชื่อมกัน ยาว 10-14 ซม. มีช่องอากาศกระจายหนาแน่น
พบบริเวณเชิงเขาป่าไผ่ ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 500-800 เมตร ออกดอกเดือนพฤษภาคม ติดผลเดือนสิงหาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 64

-

1654 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: