เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

สะแกแสง

Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep.
ANNONACEAE
ไม้ต้น สูง 8-10 ม. ใบกว้าง ดอกออกเป็นกระจุก ที่ซอกใบ กลีบเลี้ยง 3 กลีบ สีเขียว กลีบดอก 6 กลีบ เรียงเป็น 2 วง สีเหลืองอมเขียว โคนกลีบสีเขียว ยาว 5-8 ซม. มีกลิ่นหอม ออกดอกเดือนพฤษภาคม
พบในป่าผลัดใบ

พรรณไม้ภูสวนทราย,25

-

1430 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. ANNONACEAE
2 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. ANNONACEAE
3 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. ANNONACEAE
4 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. ANNONACEAE
5 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. ANNONACEAE
6 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. ANNONACEAE
7 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. ANNONACEAE
8 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. ANNONACEAE
9 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. ANNONACEAE
10 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. ANNONACEAE
11 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. ANNONACEAE
12 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. ANNONACEAE
13 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. ANNONACEAE
14 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. ANNONACEAE
15 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. ANNONACEAE
16 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. ANNONACEAE
17 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. ANNONACEAE
18 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. ANNONACEAE
19 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. ANNONACEAE
20 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. ANNONACEAE
21 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. ANNONACEAE
22 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. Chkaesraeng ANNONACEAE
23 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. Chkaesraeng ANNONACEAE
24 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. Chkaesraeng ANNONACEAE
25 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. Chkaesraeng ANNONACEAE
26 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. Sa Kae Saeng ANNONACEAE
27 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. Sakae saeng ANNONACEAE
28 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. sakae saeng ANNONACEAE
29 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. Sakae saeng ANNONACEAE
30 Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep. Sakae saeng ANNONACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: