เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

ก่อปลายจัก

Quercus rex (Hemsl.) Schottky
FAGACEAE
ไม้ต้นขนาดใหญ่ เปลือกต้นสีน้ำตาลคล้ำ กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง ใบรูปไข่กลับถึงรูปรีกว้าง เป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ขอบใบจักฟันเลื่อยตื้นๆ ใกล้ปลายใบ แผ่นใบด้านล่างมีขนประปราย ผลรูปไข่กว้างถึงกลมแป้น กาบหุ้มผลรูปจานรอง ขอบมักขยายกว้าง ผิวกาบเป็นเกล็ด เรียงเป็นวงตามขวาง 5-7 วง มีขนสีน้ำตาลแดง ติดผลเดือนกรกฎาคม
พบในป่าดิบเขา

พรรณไม้ภูสวนทราย,54

-

1709 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: