เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

ประทัดนวล

Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Tiegh.
LORANTHACEAE
พืชเบียนเกาะอาศัย ช่อดอกเกิดที่กิ่ง เป็นกระจุกสั้นๆ หลอดดอกสีเหลือง ส่วนคอดสีเขียว ส่วนปลายสีเหลือง เมื่อบานปลายแยกเป็น 6 แฉก เกสรเพศผู้สีเหลืองอมส้ม เกสรเพศเมียสีแดง ออกดอกเดือนกรกฎาคม
พบในป่าดิบแล้ง

พรรณไม้ภูสวนทราย,64

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: