เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

จำปีป่า

Magnolia baillonii Pierre
MAGNOLIACEAE
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 40 ม. มีหูใบหุ้มยอดอ่อน ใบเดี่ยว รูปขอบขนานแกมรี ยาว 15-22 ซม. ดอกสีขาวนวล มีกลิ่นหอม กลีบดอก 14-18 กลีบ รูปขอบขนาน ผลเป็นผลกลุ่ม รูปกลมรี ยาวประมาณ 7 ซม. เปลือกหนา เมล็ดสีแดงสด ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
พบในป่าดิบแล้ง

พรรณไม้ภูสวนทราย:66

-

1222 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
2 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
3 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
4 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
5 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
6 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
7 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
8 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
9 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
10 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
11 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
12 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
13 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
14 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
15 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
16 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
17 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
18 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
19 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
20 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
21 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
22 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
23 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
24 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
25 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
26 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
27 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
28 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
29 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
30 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
31 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
32 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
33 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
34 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
35 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
36 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
37 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
38 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
39 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
40 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
41 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
42 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
43 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
44 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
45 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
46 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
47 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE
48 Magnolia baillonii Pierre MAGNOLIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: